Avis Legal

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

El present avís legal (d’ara endavant, el “Avís Legal”) regula l’ús del servei del portal d’Internet https://arvet.eu (d’ara endavant, la “Web”) de Arvet Veterinària S.L., amb domicili social en C. Pica d’Estats 22, 3-2 – 25006 Lleida i CIF: B25390931.

Legislació

Amb caràcter general les relacions entre Arvet Veterinària S.L. amb els Usuaris dels seus serveis telemàtics, presents a la Web, es troben sotmeses a la legislació i jurisdicció espanyoles. Les parts renuncien expressament al fur que els pogués correspondre i sotmeten expressament als Jutjats i Tribunals de Lleida per resoldre qualsevol controvèrsia que pugui sorgir en la interpretació o execució de les presents condicions contractuals.

Contingut i us

L’Usuari queda informat, i accepta, que l’accés a la present web no suposa, de cap manera, l’inici d’una relació comercial amb Arvet Veterinària S.L.. El titular del web no s’identifica amb les opinions abocades en el mateix pels seus col·laboradors. L’Empresa es reserva el dret d’efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes al seu Web, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través de la mateixa com la forma en la qual aquests apareguin presentats o localitzats en els seus servidors.

Propietat intelectual i industrial

Els drets de propietat intel·lectual del contingut de les pàgines web, el seu disseny gràfic i codis són titularitat de Arvet Veterinària S.L. i, per tant, queda prohibida la seva reproducció, distribució, comunicació pública, transformació o qualsevol altra activitat que es pugui realitzar amb els continguts de les seves pàgines web ni encara citant les fonts, excepte consentiment per escrit del propietari. Tots els noms comercials, marques o signes diferents de qualsevol classe continguts a les pàgines web de l’Empresa són propietat dels seus amos i estan protegits per llei.

Enllaços (links)

La presència d’enllaços (links) a la pàgina web tenen finalitat merament informativa i en cap cas suposen suggeriment, invitació o recomanació sobre els mateixos.

Dades Fiscals

Arvet Veterinaria S.L.
CIF: B25390931
C. Pica d’Estats 22, 3-2
25006 – Lleida (España)
Telèfon: +34 973 260 198