Water Treatment

Product of economical formulation to eliminate and prevent the formation of biofilm in pipes and water tanks and to keep under control the quality of the water.

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image
https://arvet.eu/wp-content/uploads/2021/08/DIOX-INSTALACIO-3-1280x1200.jpg
https://arvet.eu/wp-content/uploads/2021/07/floating_bubles.svg

SERVICESDIOXVET 0,75% A + B

The dioxvet disinfects and purifies water in small and medium-sized facilities. Product of economic formulation to eliminate and prevent the formation of biofilm in pipes and water tanks, and to keep under control the quality of the water.

• Its pH of action is between 4 and 10
• Does not react with ammonia or ammonium salts.
• Suitable for any type of pipe as it does not cause corrosion.
• Does not generate odors or alter the taste of water.
• High solubility.
• Non-ADR product without transportation limitations.

Tots els nostres sistemes d’identificació s’adapten a les necessitats de cada explotació.
Un carro de parideres és un carro que porta integrat una sèrie d’elements com una crotaladora automàtica, que serveix per posar els cròtals als garrins, una acushot, un talla-cues, dosificadors orals, una bàscula.
Tots els nostres sistemes d’identificació s’adapten a les necessitats de cada explotació.
Sistema de pesatge per a animals en moviment que associa el pes al sistema d’ identificació electrònica.
Tots els nostres sistemes d’identificació s’adapten a les necessitats de cada explotació.
Sistema de pesatge per a animals en moviment que associa el pes al sistema d’ identificació electrònica.
El concepte Eutanasia en primer lloc avalua la viabilitat dels garrins i porcs en la granja; en segon lloc orienta per a la presa de decisió i ajuda a determinar si és necessària l’eutanàsia d’un animal.
Sistema de pesatge per a animals en moviment que associa el pes al sistema d’ identificació electrònica.
Sistema de pesatge per a animals en moviment que associa el pes al sistema d’ identificació electrònica.
L’aigua compleix una sèrie de funcions molt importants per a l’organisme que la converteixen en un aliment indispensable per a l’animal.